Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
ATAS_220.gif
boks_2015_uniwersalny.jpg

Testy maturalne z niemieckiego (online)

Sprawdź się w testach maturalnych …
poziom
rok
Test składa się z pytań zamkniętych.
Został utworzony na podstawie matury z 2018 r.
Poziom rozszerzony.
Test składa się z pytań zamkniętych.
Został utworzony na podstawie matury z maja 2018 r.
Poziom podstawowy.
Test składa się z pytań zamkniętych.
Został utworzony na podstawie matury z 2017 r.
Poziom rozszerzony.
Test składa się z pytań zamkniętych.
Został utworzony na podstawie matury z 11 maja 2017 r.
Poziom podstawowy.
Test został utworzony na podstawie matury z maja 2017 r.
Poziom dwujęzyczny.
Test składa się z pytań zamkniętych.
Został utworzony na podstawie matury z 12 maja 2016 r.
Poziom rozszerzony.
Test składa się z pytań zamkniętych.
Został utworzony na podstawie matury z 12 maja 2016 r.
Poziom podstawowy.
Test został utworzony na podstawie matury z maja 2016 r.
Poziom dwujęzyczny.
Test składa się z pytań zamkniętych.
Został utworzony na podstawie matury z 12 maja 2015 r.
Poziom rozszerzony.
Test składa się z pytań zamkniętych.
Został utworzony na podstawie matury z maja 2015 r.
Poziom podstawowy.
Test został utworzony na podstawie matury z maja 2015 r.
Poziom dwujęzyczny.
Test składa się z pytań zamkniętych.
Został utworzony na podstawie matury z 12 maja 2014 r.
Poziom rozszerzony.
Test składa się z pytań zamkniętych.
Został utworzony na podstawie matury z maja 2014 r.
Poziom podstawowy.
Test został utworzony na podstawie matury z maja 2014 r.
Poziom dwujęzyczny.
Został utworzony na podstawie matury z 12 maja 2013 r.
Poziom rozszerzony.
Test składa się z pytań zamkniętych.
Został utworzony na podstawie matury z maja 2013 r.
Poziom podstawowy.
Test został utworzony na podstawie matury z maja 2013 r.
Poziom dwujęzyczny.
Został utworzony na podstawie matury z 12 maja 2012 r.
Poziom rozszerzony.
Test składa się z pytań zamkniętych.
Został utworzony na podstawie matury z maja 2012 r.
Poziom podstawowy.
Test został utworzony na podstawie matury z maja 2012 r.
Poziom dwujęzyczny.
Następne

Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Mened__erska_boks_220.jpg
Polityka Prywatności